Leestijd: X min
05 augustus 2022

Zonne-energie opslaan

Zonnepanelen vormen een prachtige manier om stroom op te wekken. Het mooie van zonnepanelen is bovendien dat deze voor particulieren met een eigen woning toegankelijk zijn. Elke eigenaar van een woning of (bedrijfs)pand kan er namelijk voor kiezen een aantal zonnepanelen op het dak te laten installeren.

Als er dan toch een nadeel van zonnepanelen genoemd moet worden, dan is het wel dat deze alleen bij daglicht stroom opwekken. Dat betekent dus ook dat je alleen overdag rechtstreeks van zonne-energie gebruikmaakt. Opgewekte energie die je niet meteen gebruikt wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Uiteraard zou dit nog iets efficiënter kunnen. Je overdag gewonnen zonne-energie opslaan, zodat je het ’s avonds en in de nacht kunt gebruiken, zou wat dit betreft ideaal zijn.

Welnu, inmiddels wordt er volop geëxperimenteerd met het ontwikkelen van accu’s waar je je eigen zonne-energie kunt opslaan en bewaren voor momenten waarop je het nodig hebt. Er zijn ook al daadwerkelijk dergelijke accu’s op de markt gebracht. Heb je daar interesse in? Lees dan in de volgende alinea’s over de belangrijke wetenswaardigheden over dit verschijnsel.

Zo werkt zonne-energie opslaan met een accu
Wanneer je er inderdaad voor zou kiezen een accu aan te schaffen om de door jou opgewekte zonne-energie op te slaan, dan zou in jouw woning de volgende situatie van toepassing worden:

Je zonnepanelen wekken energie op.
De omvormer zet de energie om in bruikbare wisselstroom.Apparaten die op dat moment stroom nodig hebben ontvangen direct de zojuist opgewekte wisselstroom.Als je meer stroom opwekt dan gebruikt, dan gaat de overtollige stroom naar de accu. Hier wordt dan stroom verzameld die je later kunt gebruiken.Is de accu vol en wordt er nog steeds extra energie opgewekt? Dan gaat het restant naar het elektriciteitsnet.Wanneer de zonnepanelen geen energie meer opwekken en je wel stroom nodig hebt, dan wordt de stroom van je accu gebruikt.Is de accu leeg en wekken je zonnepanelen nog steeds geen nieuwe energie op? Dan wordt er stroom van het elektriciteitsnet gehaald.

Koppeling met het elektriciteitsnet blijft nodig
Het mag duidelijk zijn dat een accu om zonne-energie op te slaan een heel nuttige aanschaf kan zijn. Evenwel is het goed je te realiseren dat je ook met zo’n accu nog een koppeling met het elektriciteitsnet nodig zult hebben. De belangrijkste reden hierachter is dat het opslagvermogen van deze thuisaccu’s nog vrij klein is. Het is dus niet mogelijk om in de zomer een zeer grote voorraad stroom te verzamelen om deze vervolgens in de lange winter te kunnen verbruiken. Door de beperkte capaciteit is de aansluiting met het elektriciteitsnet in de zomer nodig om terug te kunnen blijven leveren, en in de winter om juist stroom van het net te kunnen halen.

Wel is het goed om te weten dat de ontwikkeling van dergelijke thuisaccu’s nog lang niet voltooid is. Het ligt dus voor de hand om te denken dat deze accu’s in de komende jaren groter, beter en ook goedkoper worden. Dan worden deze accu’s uiteraard al snel reuze interessant.

Besparen met je eigen panelen

Doe de gratis dakscan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.